Chuyển động Công Thương

Quản lý thị trường ra quân kiểm tra các tụ điểm về hàng giả, hàng vi phạm trên cả nước

Thực hiện Hoàng Giang
Phiên bản di động