Chuyển động Công Thương

Chính thức ký kết mới Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào sau 3 năm đàm phán

Thực hiện Nhóm phóng viên
Phiên bản di động