Chuyển động Công Thương

Đẩy mạnh xuất khẩu nông thủy sản thế mạnh của Việt Nam sang Sơn Đông (Trung Quốc)

Thực hiện Nhóm Phóng viên
Phiên bản di động