Chuyển động Công Thương

Việt Nam tiếp tục là một trong 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới

Thực hiện Nhóm phóng viên
Phiên bản di động