Chuyển động Công Thương

Kim ngạch xuất khẩu rau quả đặt mục tiêu 7 tỷ USD trong năm 2024

Thực hiện Nhóm phóng viên
Phiên bản di động