Thương mại

Gia tăng giá trị cho bí thơm Bắc Kạn – đặc sản vùng cao Tây Bắc

Thực hiện : Thu Trang – Hoàng Lan
Phiên bản di động