Trực tiếp 21/12: Tọa đàm “Thực thi cam kết lao động trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU”

Trực tiếp 21/12: Tọa đàm “Thực thi cam kết lao động trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU”

Trực tiếp 18/12: Tọa đàm “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Nâng cao thương hiệu, uy tín doanh nghiệp”

Trực tiếp 18/12: Tọa đàm “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Nâng cao thương hiệu, uy tín doanh nghiệp”

Trực tiếp 15/12: Tọa đàm “Nâng cao năng lực quản lý hóa chất: Thực tiễn và giải pháp” 1:22:20

Trực tiếp 15/12: Tọa đàm “Nâng cao năng lực quản lý hóa chất: Thực tiễn và giải pháp”

Ông Dương Văn Giang: 7 đề xuất thúc đẩy sự phát triển kinh tế số trong xây dựng nông thôn mới 1:27

Ông Dương Văn Giang: 7 đề xuất thúc đẩy sự phát triển kinh tế số trong xây dựng nông thôn mới

Ông Nguyễn An Sơn: Ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử là nhiệm vụ tiên quyết của doanh nghiệp 2:07

Ông Nguyễn An Sơn: Ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử là nhiệm vụ tiên quyết của doanh nghiệp

Bà Bạch Kim Ngân: Sản xuất kinh doanh truyền thống kết hợp với sàn thương mại điện tử 1:02

Bà Bạch Kim Ngân: Sản xuất kinh doanh truyền thống kết hợp với sàn thương mại điện tử

Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 3:25

Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Xây dựng Công đoàn Công Thương Việt Nam vững mạnh toàn diện 4:03

Xây dựng Công đoàn Công Thương Việt Nam vững mạnh toàn diện

Ông Dương Quốc Trịnh: Chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất nông thôn còn nhiều hạn chế 0:54

Ông Dương Quốc Trịnh: Chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất nông thôn còn nhiều hạn chế

Trực tiếp 5/10: Tọa đàm “Tìm giải pháp đẩy nhanh chuyển đổi  số trong  phát  triển  kinh  tế  nông  thôn  mới”

Trực tiếp 5/10: Tọa đàm “Tìm giải pháp đẩy nhanh chuyển đổi số trong phát triển kinh tế nông thôn mới”

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Niềm tin và trách nhiệm 18:10

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Niềm tin và trách nhiệm

Kiểm toán nhà nước: Quyết liệt thực hiện kiến nghị kiểm toán để khơi thông "điểm nghẽn" về cơ chế chính sách 3:56

Kiểm toán nhà nước: Quyết liệt thực hiện kiến nghị kiểm toán để khơi thông "điểm nghẽn" về cơ chế chính sách

Công đoàn Công Thương Việt Nam Nhiệm kỳ 2023-2028: Định hướng và Đột phá 4:09

Công đoàn Công Thương Việt Nam Nhiệm kỳ 2023-2028: Định hướng và Đột phá

PGS,TS. Đặng Văn Thanh: Công khai kết quả, kiến nghị kiểm toán để tạo sức ép thực thi 4:30

PGS,TS. Đặng Văn Thanh: Công khai kết quả, kiến nghị kiểm toán để tạo sức ép thực thi

TS. Võ Trí Thành: Ba vai trò cốt lõi của truyền thông trong chuyển đổi số 1:40

TS. Võ Trí Thành: Ba vai trò cốt lõi của truyền thông trong chuyển đổi số

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đẩy mạnh thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên 4:46

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đẩy mạnh thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên

Bà Nguyễn Thị Lê Thanh: Chuyển đổi số mang tính sống còn đối với đơn vị sản xuất kinh doanh nông sản 1:06

Bà Nguyễn Thị Lê Thanh: Chuyển đổi số mang tính sống còn đối với đơn vị sản xuất kinh doanh nông sản

Ước vọng của đoàn viên, người lao động gửi tới Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV 8:38

Ước vọng của đoàn viên, người lao động gửi tới Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm 6:26

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Phát huy truyền thống – Đồng sức vươn lên 2:51

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Phát huy truyền thống – Đồng sức vươn lên

Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thuỷ: Những gam sáng trong bức tranh chuyển đổi số vùng nông thôn 1:23

Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thuỷ: Những gam sáng trong bức tranh chuyển đổi số vùng nông thôn

Trực tiếp 29/9: Tọa đàm  "Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cơ sở sản xuất trong nông thôn mới"

Trực tiếp 29/9: Tọa đàm "Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cơ sở sản xuất trong nông thôn mới"

Kiểm toán nhà nước: Xem xét yếu tố đặc thù trong giải ngân vốn đầu tư công 3:56

Kiểm toán nhà nước: Xem xét yếu tố đặc thù trong giải ngân vốn đầu tư công

Ông Nguyễn Anh Phong: Để chuyển đổi số không xa vời với bà con nông dân 1:47

Ông Nguyễn Anh Phong: Để chuyển đổi số không xa vời với bà con nông dân

Trực tiếp 28/9: Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới”

Trực tiếp 28/9: Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới”

Ông Lê Tuấn Anh: Giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công 3:28

Ông Lê Tuấn Anh: Giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công

Trực tiếp: Tọa đàm “Thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong nước gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô” 1:19:28

Trực tiếp: Tọa đàm “Thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong nước gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô”

Trực tiếp: Tọa đàm “Kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng trong thương mại điện tử”

Trực tiếp: Tọa đàm “Kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng trong thương mại điện tử”

Trực tiếp 12/12: Tọa đàm “Xây dựng hệ sinh thái tận dụng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU”

Trực tiếp 12/12: Tọa đàm “Xây dựng hệ sinh thái tận dụng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU”

LIVE: Tọa đàm "Cần cơ chế, chính sách đột phá để khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển"

LIVE: Tọa đàm "Cần cơ chế, chính sách đột phá để khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển"

Tọa đàm “Góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ người tiêu dùng”

Tọa đàm “Góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ người tiêu dùng”

Trực tiếp 29/11: Tọa đàm “Giải bài toán đầu tư công: Gỡ nút thắt từ cơ chế, chính sách”

Trực tiếp 29/11: Tọa đàm “Giải bài toán đầu tư công: Gỡ nút thắt từ cơ chế, chính sách”

Trực tiếp: Tận dụng UKVFTA thúc đẩy xuất khẩu cà phê vào thị trường Vương quốc Anh

Trực tiếp: Tận dụng UKVFTA thúc đẩy xuất khẩu cà phê vào thị trường Vương quốc Anh

Live: Tọa đàm “Tiềm năng thị trường bất động sản nhà ở thương mại và nhà ở xã hội vùng Tây Bắc”

Live: Tọa đàm “Tiềm năng thị trường bất động sản nhà ở thương mại và nhà ở xã hội vùng Tây Bắc”

Trực tiếp: Tọa đàm "Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài: Phát huy vai trò “cầu nối” cho hàng Việt xuất khẩu"

Trực tiếp: Tọa đàm "Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài: Phát huy vai trò “cầu nối” cho hàng Việt xuất khẩu"

LIVE: Tọa đàm “Ngăn chặn chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đảm bảo hiệu quả hội nhập kinh tế”

LIVE: Tọa đàm “Ngăn chặn chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đảm bảo hiệu quả hội nhập kinh tế”

Trực tiếp 17/11: Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Trực tiếp 17/11: Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Trực tiếp 14/11: Tọa đàm “Tăng cường kết nối, tiêu thụ nông sản qua các kênh phân phối”

Trực tiếp 14/11: Tọa đàm “Tăng cường kết nối, tiêu thụ nông sản qua các kênh phân phối”

Trực tiếp Tọa đàm: Quản lý thị trường sữa và vấn nạn “truyền thông bẩn” 1:05:23

Trực tiếp Tọa đàm: Quản lý thị trường sữa và vấn nạn “truyền thông bẩn”

Phiên bản di động