Xã hội

Lũ về trong đêm, người dân Nha Trang dọn đồ ‘chạy lụt’

Thực hiện Đức Thảo
Phiên bản di động