Thị trường - Hàng hóa

Giá vàng ngày 7/11/2023: Giá vàng tiếp tục giảm thêm 250.000 đồng/lượng

Thực hiện Hoàng Giang
Phiên bản di động