Doanh nghiệp

Tăng hơn 1,2 triệu tấn than cho sản xuất điện trong năm nay

Thực hiện PV
Nguồn Truyền hình Thông tấn
Phiên bản di động