Doanh nghiệp

PV GAS tiếp nhận tàu chở 70.000 tấn LNG đầu tiên

Phiên bản di động