Đó đây

Sức mạnh của tên lửa Taurus có thể được viện trợ cho Ukraine

Thực hiện : Tuấn Sơn
Phiên bản di động