Quốc tế

Tại sao Buk-M3 thể hiện khả năng “có một không hai” ở chiến trường Ukraine?

Thực hiện Quỳnh Trang
Phiên bản di động