Quốc tế

Ông Biden "đóng băng" trên sân khấu, được cựu Tổng thống Obama giúp

Thực hiện Minh Trang
Phiên bản di động