Thị trường - Hàng hóa

Người dân xếp hàng từ 4h sáng chờ mua vàng ngày vía Thần tài

Thực hiện : Phạm Tiệp - Thanh Thảo - Minh Hằng
Phiên bản di động