Quốc tế

Mirage-2000 Pháp định chuyển giao Ukraine có gì đặc biệt?

Thực hiện Linh Chi - Tuấn Sơn
Phiên bản di động