Thị trường - Hàng hóa

Giá vàng ngày 8/11/2023: Giá vàng trượt mốc 70 triệu đồng/lượng

Thực hiện Hoàng Giang
Phiên bản di động