Thị trường - Hàng hóa

Giá vàng ngày 10/2: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Thực hiện Hoàng Giang - Ngọc Long
Phiên bản di động