Thời sự

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Tết Xuân Giáp Thìn 2024

Thực hiện NhandanTV
Nguồn https://nhandantv.vn/loi-chuc-tet-cua-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-xuan-giap-thin-2024-d244577.htm
Phiên bản di động